Sunday, January 8, 2012

இலங்கையில் கிறிக்கெற் விளையாடும் நாய்!!

இலங்கையில் சிங்களக் குடும்பம் ஒன்றின் வளர்ப்புப் பிராணியான நாய் ஒன்று மிகவும் சிறப்பாக கிறிக்கெற் விளையாடுகின்றது. குறிப்பாக விக்கெற் காப்பாளர் பணியை செவ்வனே செய்கின்றது. இக்காட்சியை காட்டுகின்ற நிஜ வீடியோவை வாசகர் பார்வைக்கு தருகின்றோம்.

No comments:

Post a Comment