Friday, May 18, 2012

தமிழ்குயில்: பரந்தன்-முல்லைத்தீவு வீதி காட்டுப்பகுதியில் குண்டு...

தமிழ்குயில்: பரந்தன்-முல்லைத்தீவு வீதி காட்டுப்பகுதியில் குண்டு...: இன்று அதிகாலை 5.00 மணியளவில் பரந்தன்-முல்லைத்தீவு (A35 ) நெடுஞ்சாலைக்கு சுமார் 15km வடக்குகிழக்கே உள்ள காட்டுப்பகுதியில் பாரிய ஒரு குண...

No comments:

Post a Comment