Monday, March 14, 2011

பிரான்ஸில் இலங்கை தமிழர்கள் அதிகமாக வாழும் பரிஸ் புறநகரப்பகுதியான லாகூர்நோவில் தமிழ் குழுக்களுக்கிடையில் மோதல் (வீடியோ இணைப்பு)

No comments:

Post a Comment